NZYGKXJ2017-040询价采购公告
发布时间:2017-07-31 浏览次数:

     我校各部门近期拟购置一批学生用床,欢迎各公司积极参与报价。请各公司仔细阅读附件中的《注意事项》并填写报价单。

附件1:NZYGKXJ2017-040设备参考型号及参数要求

附件2:关于NZYGKXJ2017-040询价单填写的注意事项

附件3:NZYGKXJ2017-040预制报价单

                        南京中医药大学资产管理处

                            2017年07月31日

附件1:家具参数.xlsx

 附件2:关于NZYGKXJ2017-040询价单填写的注意事项.docx

附件3.xlsx